Gå videre til innhold
Sirkulær Leca® lettklinker med lavt klimaavtrykk
Sirkulær Leca® lettklinker med lavt klimaavtrykk

Pressemelding -

Leca Tur & Retur gjør ombruk enkelt – et Next Step for å skape en miljøvennlig fremtid.


Leca® skal bli en del av løsningen
Leca Internasjonal tar små og store steg for å forme en mer miljøvennlig fremtid - vi kaller disse handlingene Next Step!

Vår miljøstrategi er å redusere CO2- utslippene med 50% innen 2030 - og som en ansvarlig aktør i byggebransjen tar vi aktivt ansvar for å beskytte miljøet og produsere ressurseffektive produkter med fokus på bærekraft.

Leca® har vært på markedet i mer enn 80 år og er faktisk mer moderne enn noensinne. Hvorfor? Fordi våre produkter forbedrer livskvaliteten og velvære, ved å redusere skadevirkningene av klimaendringer og rense fremtidens drikkevann.

Ombruk av Leca® Lettklinker
Leca® Lettklinker kan brukes mange ganger, og dagens Leca-konstruksjoner har et potensiale for ombruk i fremtiden, igjen og igjen. Leca Norge har derfor etablert programmet «Tur & Retur», som er vår ombruksløsning for Leca® Lettklinker. Ombruk blir et sentralt tiltak i byggebransjen for å få ned avtrykket, og ombruksmuligheter gir derfor poeng i BREEAM-NOR prosjekter.

Finner du brukt Leca® Lettklinker,
for eksempel under riving eller rehabiliteringsprosjekter, kan du avhende løsmassene til utvalgte mottak. Kommer du over Leca® Lettklinker i god tilstand, kan vi til og med kjøpe tilbake materialet. Innlevert Leca® Lettklinker blir lagt ut for salg etter at det er renset, kontrollert og sertifisert for ombruk til fremtidige bruksformål. Leca® Lettklinker er et byggemateriale laget av naturlig leire og har muligheter for sirkulær livssyklus. Ettersom lettklinker er bestandig mot frost og kjemikalier vil Leca-kulene være upåvirket av omgivelsene selv etter mange tiår i bakken. Materialet tåler varierende pH-verdier, petroleumsprodukter og ekstreme temperaturer uten å endre seg kjemisk. Selv masser som har vært nedgravd lenge kan enkelte samles opp med en sugebil, og få et nytt liv videre.

Flere Next Step
Gjennom innovative tiltak tar vi steget mot en karbonnøytral virksomhet i 2050, og en bærekraftig produksjon. Vi ønsker å redusere våre CO2-utslipp, forbedre produksjonsmetodene og sette klare mål for å øke effektiviteten. Ved å erstatte fossile energikilder med CO2- nøytral biomasse, redusere bygningers energibruk og forbedre isolasjonen, vil det minimere klimaavtrykket. Vårt mål er å være en del av løsningen på et problem som berører hele verden!

Les mer om på www.leca.no/baerekraft

Related links

Emner

Kategorier


Leca er en institusjon i norsk byggebransje, og har vært på markedet i Norge siden 1954. I dag er Leca Norge en del av Leca International med virksomhet i 12 europeiske land. Selskapet er eiet av det franske selskapet Saint-Gobain

De viktigste funksjonene for Leca Lettklinker er:

Stabilitetssikring gir mindre risiko for utrasing og skadelige deformasjoner

Setningsreduksjon forebygger setninger som gir skader på vei- og jernbanelegeme, ledninger og andre konstruksjoner

Jordtrykksreduksjon ved tilbakefylling mot grunnmur, støttemur, brulandkar o.l.

Kompensert fundamentering masseutskifting) gir en tilnærmet setningsfri direkte fundamentering

Frostsikring av veier, jernbaner, grøfter og kunstgressbaner.

Lav romvekt og enkel utlegging kombinert med høy kvalitet, fører til at Leca Lettklinker er et meget konkurransedyktig alternativ til andre typer lette materialer og grunnforsterkningsløsninger.

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813