Gå videre til innhold
LANDEMERKE: Nydalsbrua blir et landemerke i Trondheim. I bakgrunnen til høyre skimtes et annet landemerke. (Foto: Asplan Viak dronetjenester)
LANDEMERKE: Nydalsbrua blir et landemerke i Trondheim. I bakgrunnen til høyre skimtes et annet landemerke. (Foto: Asplan Viak dronetjenester)

Pressemelding -

Leca Norge en viktig bidragsyter til nytt landemerke i Trondheim

NYDALSBRUA: Leca Norge har levert 1200 m3 med Leca lettklinker som tilslag til produksjon av høyfast lettbetong.

I oktober åpner Nydalsbrua på Sluppen i Trondheim for trafikk. Med et fritt spenn på 111 meter over Nidelva og et brutårn på 55 meter vil brua bli et landemerke i trønderhovedstaden.

Nydalsbrua vil bidra til at rushtrafikken på sørsiden av byen vil flyte betydelig lettere. Eksisterende Sluppen bru, som i mange år har vært en beryktet flaskehals, vil bygges om til en gang- og sykkelbru.

Nydalsbrua, som vil ha en total lengde på 184 meter, bygges som kombinert kassebru og skråkabelbro hvor stålkabler fra et massivt betongtårn på vestsiden av Nidelva skal bære hovedspennet i brua.

Selve tårnet er igjen forankret ved tunellinnslagene til den fremtidige Byåsentunnelen (bygging starter tidligst i 2027).

Mens første del av brua ble støpt på reis fra bakken, så støpes nå resten av brua etter fritt-frambygg-metoden. Brua støpes i åtte ulike etapper fra Byåsen-siden mot Sluppen-siden, hvor hver etappe blir på 8,5 meter.

EGENVEKT: Broer bygd etter fritt-frambygg-metoden er avhengig av en lav egenvekt slik at brua kan bære seg selv i uferdig tilstand. Leca Norge har levert tilslag til produksjonen av lettbetong til Nydalsbrua i Trondheim. (Foto: Asplan Viak dronetjenester)

Lettbetong
For å få kunne bygge en bro etter fritt-frambygg-metoden er man avhengig av at brua helt eller delvis må kunne bære seg selv i uferdig stand. Jo større spennet på broa er jo større vil utfordringen med egenvekt være.

Ved å bytte ut konvensjonell betong med lettbetong vil spennet på brua kunne bli lengre, noe som igjen gjør at plasseringen av fundament blir mer fleksibelt. Lettbetong vil dessuten kunne gi både lavere byggekostnader og CO2-utslipp.


Den første brua som ble bygd med høyfast lettbetong i Norge var Endrestø bru i Rogaland i 1987. Siden har stadig flere bruer i Norden blitt bygd med betong av lavere densitet.

Leca lettklinker har i denne sammenheng blitt et stadig mer etterspurt tilslag i produksjonen av lettbetong. Utfordringer knyttet til pumping har blitt løst ved forvanning av tilslaget før selve produksjonen.

Når det gjelder Nydalsbrua i Trondheim så har Leca Norge levert 1200 m3 med lettklinker av typen Leca 800, 4-12 mm, noe som har gitt betongkvaliteten LB55 MF40.

Selve produksjonen av lettbetongen er det Unicon AS som har stått for. Selskapet er Norges ledende betongleverandør med 150 ansatte og 24 faste fabrikker.

SKRÅKABELBRU: Nydalsbrua bygges etter fritt-frambygg-metoden. Brua støpes i åtte ulike etapper fra Byåsen-siden mot Sluppen-siden, hvor hver etappe blir på 8,5 meter. (Foto: Asplan Viak dronetjenester)


Med en kostnadsramme på 1,4 milliarder kroner er Nydalsbrua et av de største prosjektene i Miljøpakken. Byggherre er Statens vegvesen, mens entreprenør er Skanska.

Related links

Emner

Kategorier


Leca er en institusjon i norsk byggebransje, og har vært på markedet i Norge siden 1954. I dag er Leca Norge en del av Leca International med virksomhet i 12 europeiske land. Selskapet er eiet av det franske selskapet Saint-Gobain

Sterk merkevare og anerkjente produkter

Leca sortimentet består av blokker, piper, løs Leca (kuler) og elementer. Leca er et enkelt og fleksibelt produkt med lang levetid. I utgangspunktet er Leca små, ekspanderte kuler av brent leire. Men ved å kombinere disse på forskjellige måter, blir mulighetene mange - enten det er å lage fundamenter for bygg, bygge veier, vegger eller dreneringsløsninger. Leca har eksistert i lang tid, så vi vet at våre produkter fungerer - og de varer.

Produktene egner seg for både små og store prosjekter, er enkle å transportere og lette å jobbe med. I tillegg er de sterke og solide. At de også har lang holdbarhet, er noe vi har lært av mer enn 60 års virksomhet i Norge.

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813

Relatert innhold