Gå videre til innhold
Vedfyring er et viktig beredskapstiltak

Nyhet -

Vedfyring er et viktig beredskapstiltak

De siste dagers uvær med påfølgende strømbrudd for titusener av husstander er en betimelig påminnelse om at man trenger alternative oppvarmingskilder til strøm.

De siste årene har Norge opplevde både sprengkulde og mange alvorlige strømbrudd i vinterhalvåret. Det er ikke nødvendigvis kulden i seg selv som er problem, men kulden fører ofte med seg et høyt strømforbruk. Desto høyere forbruk, desto mer utsatt er strømnettet for skader. Derfor er det av beredskapshensyn et stort behov for en oppvarmingskilde nr. 2.

Hvis strømmen går, er det i hvert fall én oppvarmingskilde som ikke svikter, og det er god gammeldags vedfyring. Dessuten vil de fleste hjem trenge litt ekstra varme på de aller kaldeste dagene. På slike dager er det ingenting som kan erstatte den gode varmen fra vedfyring i ovn eller peis.

Vedfyring er billigere og mer miljøvennlig enn strøm

Vedfyring har gjennom historien vært helt vesentlig for oss som bor i det kalde nord. Og selv nå, med så mange moderne varmekilder, er vedfyring en både viktig, rimelig og ikke minst miljøvennlig måte å holde varmen på.

Bladet Dine Penger (nr. 11-2010) har regnet ut fyringspriser pr kWh for ulike typer energikilder for boliger. Der kommer vedfyring i rentbrennende ovner gunstig ut. Regnestykket deres viste at på Østlandet og Sørvestlandet er strøm dyrene enn vedfyring. Dessuten er vedprisene langt mer forutsigbare og varierer mye mindre enn hva tilfellet er for strømprisene.

Enova anbefaler

En forutsetning for dette regnestykket, er du har en moderne ovn. Enova lister opp en rekke fordeler ved å benytte moderne vedovner som energikilde:

  • Miljøvennlig oppvarming – øker ikke utslipp av CO2 i atmosfæren
  • I motsetning til strøm og olje er vedprisen relativt stabil og du får forutsigbare utgifter til oppvarming.
  • Høy toppeffekt. I motsetning til en luft/luft-varmepumpe, kan vedovner gi nok varmeeffekt også i de kaldeste periodene. Det er ofte i disse periodene strømprisen er høyest.
  • Har du mulighet til å hugge ved selv, er vedfyring svært rimelig.
  • Trenger ikke strøm og fungerer dermed som en sikkerhet ved strømbrudd.

Kilde: http://www.enova.no/radgivning/privat/rad-om-produkter-og-losninger/oppvarmingsalternativ/vedovn/vedovn/118/140/

Ved er den nest mest brukte energikilden i norske husholdninger

Ifølge bransjeforeningen Norsk Varme (www.norskvarme.org) er ved den nest mest brukte energikilden i norske husholdninger Mens strøm gir 22 TWh til norske hjem, gir vedfyring 6TWh. Alle andre kilder gir samlet 2TWh.

Årsakene er flere; tradisjon er én ting, men også pris er viktig. Svært mange av oss har nemlig tilgang til gratis ved. Dessuten har nye, moderne rentbrennende ovner blitt et designelement i mange hjem, og en god grunn til å opprettholde den gode hyggefyringen.


Emner

Kategorier

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813