Gå videre til innhold
Trenger du et grønt tak? Pilotprosjekter etterlyses
Trenger du et grønt tak? Pilotprosjekter etterlyses

Nyhet -

Trenger du et grønt tak? Pilotprosjekter etterlyses!

Grønne tak kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer. De har den evnen at de har god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann. I tillegg byr de på trivelige, økologiske og anvendelige grønne lunger i tette byområder.
Nå har de tre leverandørene Leca Norge, Bergknapp og Multiblokk i samarbeid utviklet en trygg og effektiv løsning for fordrøyende tak. Dette markedsfører de nå i partnerskapet de kaller «Urbane Uterom» som du kan se mer om på websiden www.urbaneuterom.no .

Nå etterlyser Urbane Uterom pilotprosjekter.

– Vi vet at løsningen virker, men trenger flere prosjekter. For å komme i dialog med byggherrer og andre som har interesse for innovasjon og fristes av muligheten til å delta i et pilotprosjekt, oppfordrer vi til å besøke oss på Bygg Reis Deg – stand E01-15, sier markedsdirektør Rune Eliassen i Leca. Alternativt kontakt oss på nettsiden vår.

Innovativ takløsning

Løsningen som tilbys er basert på løs Leca, som er dekket med et grønt dekke, gjerne av sedum. Dette er planter som har en egen evne til å magasinere regnvann. Flaten kan også dekkes av et permeabelt belegg eller en kombinasjon av planter og permeabelt belegg. Regnvannet lagres primært i den knuste Lecaen, og slippes langsomt ut til avløpet. Det er utviklet en svært lett prototype permeabel belegningsstein, til bruk på fordrøyende uterom på tak.

Verdifulle uterom med stor verdi for miljøet

Ved å bygge trygge takhager og -terrasser vil en ikke bare bidra til å redusere flomfaren, en vil også skape verdifulle uterom som hever byggets verdi. Oppholdsareal på taket kan kompensere for uterom på bakken, og gi høyere arealutnyttelse. På samme måte kan håndtering av overvann på taket erstatte andre investeringer i overvannshåndtering.

Taket tar støyten

I en pressemelding fra SINTEF sommeren 2017 står det blant annet: «Tak som kan forsinke vannet ved å magasinere det, er et viktig klimatiltak som kan bidra til bedre håndtering av overvann i tettbygde strøk. Når man bygger nytt, bør man tenke tak som forsinker regnvannet. Det er regn – ekstremt regn – som vil gi de største problemene i Norge frem mot år 2100, viser klimaforskningen. I tettbygde strøk er håndtering av overvann, takvann, spesielt viktig.»
- Det er dette vi tar på alvor ved å skape trygge tak som fordrøyer, forklarer Oddvar Hyrve, senior prosjektleder i Leca Norge.

Del av forskningsprogram

Bergknapp er Nordens nest største leverandør av sedumtak, og vil i løpet av året levere om lag 100.000 kvadratmeter levende tak. I regi av forskningsprogrammet Klima 2050 gjennomfører SINTEF Byggforsk og NTNU et forsøk på Høvringen i Trondheim, som dokumenteres i en doktorgradsavhandling. Tester gjennomføres på et større grønt tak med tradisjonell oppbygging. I tillegg er det bygget opp et fordrøyende tak med knust Leca, dekket med en permeabel belegningsstein. Foreløpige resultater i en doktorgradsavhandling viser en betydelig fordrøyningseffekt og en temperaturdempende effekt.

Positiv miljøfaktor

Bergknappmattene suger opp regnvannet, noe fordamper gjennom planten og noe siger sakte ned i underlaget og går mot sluk.
– Frodige, grønne tak skaper levende biotoper for flere truede arter, som humler og sommerfugler. Takene trenger slett ikke å være sammenhengende flater. Sedummattene kan også dekke forhøyninger, og kan gjerne kombineres med gress, blomster, busker og trær, beskriver Bengt M. Tovslid i Bergknapp.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813