Gå videre til innhold
Det nye Leca-magasinet inneholder en rekke spennende prosjekter fra hele det europeiske bygg -og anleggsmarkedet.
Det nye Leca-magasinet inneholder en rekke spennende prosjekter fra hele det europeiske bygg -og anleggsmarkedet.

Nyhet -

Nytt spennende nummer av det internasjonale Leca - magasinet BUILD

Leca-familien i Europa består av selskap i et titalls land. Sammen utgir vi magasinet BUILD. I det nye nummeret finner du:

INFRASTRUKTUR


Håndterer store trafikkmengder på grunn med dårlig bæreevne. Leca lettklinker ble brukt som fyllmasse i forbindelse med grunnarbeidene til et mye besøkt kjøpesenter i Södra Österbotten i Finland.

Ideapark, som ble åpnet i november 2019, er med sine nesten sju hektar et av Finlands største kjøpesentre. I tillegg har det to tusen parkeringsplasser. Da det 120 000 kvadratmeter store anlegget skulle bygges, støtte man på flere utfordringer, og en av de største var den myke byggegrunnen.

Les mer på side: 4 & 5

Valgte Leca lettklinker til jernbanevoll med gangvei. Mer enn 1000 kubikkmeter med Leca lettklinker ble bestilt til en ny 340 meter lang og to meter høy jernbanevoll i St. Brides i Newport i Sør-Wales i Storbritannia.

Et prosjekt med spesialløsninger
Gjennom vollen går det en kulvert med to historisk viktige brofester. Network Rail krevde at fyllmassen som ble brukt i grunnarbeidet skulle ha lav vekt, gode drenerings-egenskaper og kunne komprimeres tilstrekkelig. 

Les mer på side: 6 & 7


Leca lettklinker ble løsningen for vei bygd på myk grunn. Et vanlig problem ved motorveibygging er myk grunn som kan gi betydelige setninger. Dette problemet ble løst ved hjelp av Leca lettklinker. I dette prosjektet kunne setningene potensielt bli så store som 80 cm, så prosjekterings- ledelsen måtte sørge for en markant mindre vektbelastning. 

Entreprenør UTE Pinas-Puente løste dette ved å bruke Leca 10-20 mm,

Les mer på side: 8&9 

Hundre år gammel jernbanestrekning utvidet med Leca-betong. Både tid og penger var viktig da Tyréns foreslo å bruke LLP på en del av Roslagsbanan i Sverige. En nyskapende spesialløsning med Leca lettklinker. 

Et område med løs og ustabil leire. Da Roslagsbanan skulle utvides med dobbeltspor til Lindholmen, fikk
konsulentfirmaet Tyréns i oppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) å anlegge en jernbanevoll.
Grunnforholdene der vollen skulle gå, var vanskelige, med mye leire og høy vannstand. Lena Mörén hadde ansvaret for det geotekniske prosjektet og designet også løsningen med Leca lettklinker. 

Les mer på side: 10 & 11

BOLIG

Nytt boligprosjekt med høye voller og dype fyllinger. Arkitektens ambisiøse visjon ble realisert på en trygg måte med Leca lettklinker, som ga en holdbar og solid fylling som ikke overbelastet konstruksjonen.

Disse nye leilighetene i Warszawa i Polen er et godt eksempel på nettopp denne typen byggeprosjekt. Her går taket på garasjene opp til første etasje på bygningene rundt. Det ble laget skjæringer, støttemurer og trapper for å tilpasse strukturen til omgivelsene på en mest mulig funksjonell og tiltalende måte. Høyden på skjæringene og en fylldybde på 3,5 meter var blant utfordringene for entreprenøren. Derfor ble det avgjørende å finne både en passende byggemetode og et godt egnet fyllmateriale. Valget ble Leca Lettklinker.

Les mer på side: 12 & 13

Vakker boligarkitektur med Leca-blokker. Dette unike huset i Helsingfors i Finland er et flott eksempel på at Leca-blokker kan brukes til å skape vakker moderne arkitektur.

Les mer på side: 14 & 15

Leca-blokker gir kostnadskutt for ny campus. Da Westside og Bayside skoler på Gibraltar skulle oppføre to nye bygg, ble Leca Iso-blokker og Leca lettklinker produsert av portugisiske Artebel valgt som byggemateriale. Hovedgrunnene til det var at materialene har høy teknisk ytelse og lav pris. 

Les mer på side: 16 & 17

INTERVJU

Utslippskutt er fremtiden for europeisk landbruk. Som følge av nye europeiske krav om utslippskutt er det nå vanlig at bønder og de som jobber opp mot landbruket gjør tiltak for å hindre at skadelige gasser slipper ut i nærmiljøet. 

Les hele intervjuet på side: 20 & 21

VANNFORVALTNING

Fra parkeringsområde til urban grønn lunge. En utdatert parkeringsplass ble nylig forvandlet til en ny og grønn urban plass. Leca lettklinker gir en nyskapende løsning med regnvannhåndtering under overflatedekket.

Midtpunktet på den nye Budolfi-plassen i Danmark er et nyanlagt grøntareal oppå et parkeringsanlegg med 125 parkeringsplasser. Plassen er omgitt av bygninger som huser butikker, kafeer, en restaurant og 31 leiligheter. Området har 7200 kvadratmeter med bygningsmasse og 4700 kvadratmeter med parkeringsareal.

Les mer på side 22 & 23

Related links

Emner

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813