Gå videre til innhold
Ny EPD for løs Leca

Nyhet -

Ny EPD for løs Leca

Oppdaterte EPD’er blitt viktigere i byggebransjen. Weber har nylig oppdatert deklarasjonen for Leca Lettklinker 10-20.

Stadig flere entreprenører og byggherrer etterspør grundig miljødokumentasjon. Weber har lenge hatt EPD-dokumentasjon for mange av sine produkter, og oppdaterer informasjonen jevnlig.

EPD (Environmental Product Declaration) er en betegnelse som brukes på miljødeklarasjoner som er utarbeidet og kontrollert av rådgivere som er uavhengig av produsenten, og som er utarbeidet og publisert i henhold til retningslinjer fra stiftelsen EPD-Norge.

– Nylig oppdaterte vi EPD’en for det mest populære lettklinkerproduktet, nemlig Leca Lettklinker ISO 10-20. Dette er et produkt som brukes på alt fra drenering av kunstgress til fyllmasse og isolasjon av kjellere og ringmurer, forteller fabrikksjef Hilde Tellesbø ved Webers fabrikk i Rælingen.

Nye EPD’er gir et riktigere bilde av miljøpåvirkningene ved forskjellige byggevarer. Weber arbeider med å utarbeide EPD-dokumentasjon for flere produkter og vil sende ut informasjon etterhvert som EPD’ene blir ferdige.

Dokumentasjonen er utarbeidet av Østfoldforskning.

Ny standard

Den nye EPD’en er utarbeidet etter den nye standarden som ble innført i Norge fra nyttår 2013. EN 15804-standarden er europeisk, og sikrer at miljøegenskaper for byggevarer fra ulike europeiske land kan sammenlignes. Den nye EPD’en for Leca Lettklinker ISO 10-20 rapporterer miljøpåvirkningen ved produksjon av lettklinker i kubikkmeter, i stedet for i kilo som i den gamle.

– Den nye EPD’en viser at Leca Lettklinker ikke inneholder helse- eller miljøfarlige stoffer. Produktet er så rent at det faktisk brukes til å rense vann over hele verden, påpeker hun.

All løs Leca er fremstilt av naturlig leire som hentes i nærheten av fabrikken. I miljødeklarasjonen er det også tatt med frakt av ferdig produkt inntil 50 kilometer fra fabrikken.

– Vi vil oppdatere EPD’ene våre til den nye standarden fortløpende. I forhold til BREEAM-prosjekter er det ekstra viktig at deklarasjonene er så nye som mulig, sier Tellesbø. 

Mindre utslipp

De siste årene har Weber jobbet med å redusere utslippet ved produksjonen av Leca. En stor andel av energien som brukes ved produksjonen kommer fra CO2-nøytral bioolje, og mer enn 28 prosent av energien er fornybar.

– Vi har de siste årene greid å redusere energibruken per enhet Leca med omtrent 10 prosent. Fabrikken bruker en relativt jevn mengde energi, men vi har økt produksjonen og dermed redusert energibruken per kubikkmeter Leca, forteller Tellesbø.

Det gjør at Leca er et byggemateriale som er like bra og i mange tilfeller bedre enn alternative og konkurrerende produkter.  Ofte blir materialer importert til Norge, uten at miljødeklarasjonen viser hele bildet.

– Når byggematerialer skal sammenlignes er det viktig at frakt tas med. Det blir ofte ikke gjort ved import av materialer, noe som gjør at det blir vanskelig å sette produktene opp mot hverandre, sier Hilde Tellesbø i Weber.

EPD

  • EPD er en miljødeklarasjon som utarbeides av en rådgiver som er uavhengig av produsenten av byggevaren.
  • En EPD bygger på livsløpsvurderinger av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending.
  • De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon fra produkter innen samme produktkategori lar seg sammenligne, uavhengig av region eller land
  • Målet er at kunden skal kunne sammenligne og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.
  • Norske EPD’er utarbeides og publiseres etter retningslinjer fra stiftelsen EPD-Norge.
  • Nye EPD’er for norske byggevarer må utarbeides etter den europeiske standarden EN 15804.


Weber-produkter med EPD

Weber har EPD-dokumentasjon på følgende produkter:

  • Weber M5 Murmørtel (EPD Norge)

  • Weber.floor gulvavretting, de 6 vanligste produktene (Environdec)

  • Leca Lettklinker 10-20 (EPD Norge)

  • Leca blokkvegg 15 cm, komplett med 2-sidig puss (EPD Norge)

Emner

Kategorier

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813