Gå videre til innhold
Ny EPD for Leca Lettklinker ISO 10-20

Nyhet -

Ny EPD for Leca Lettklinker ISO 10-20

EPD’er får en stadig større betydning i dagens byggebransje, og Weber har lenge hatt EPD-dokumentasjon på flere av sine sentrale produkter, blant annet for Leca Lettklinker (Leca-kuler). Nå foreligger denne i en ny og oppdatert versjon, utarbeidet av Østfoldforskning.

Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD betyr miljødeklarasjon, og er en forkortelse for Environmental Product Declaration .

Den nye EPD’en gjelder spesifikt for det aller viktigste blant Lettklinkerproduktene, nemlig Leca ISO 10-20. Dette produktet er Leca kuler i dimensjon 10-20 mm, som er spesielt egnet for lette tilbakefyllinger og som isolerende og drenerende lag i gulvkonstruksjoner. Nettopp kombinasjon av at de er lette, drenerer godt og også isolerer, har gjort at produktet er mye etterspurt til så forskjellige bruksområder som drenering av fotballbaner, fyllmasse til vei- og banebygging, og som isolasjon av kjellere og ringmurer.

Den nye EPD’en

Weber har over tid jobbet med å være ledende på miljødokumentasjon og har allerede i flere år hatt EPD på blant annet Leca. Den nye EPD’en for Leca isolasjonsmateriale er basert på EN 15804 Standarden, som nå brukes i hele Europa på byggevarer. EPD’en dokumenterer at Leca Lettklinker ISO 10-20 ikke inneholder helse- eller miljøfarlige stoffer, og at 28 % av den energien som er brukt ved fremstilling av produktet er fornybar. Den nye EPD’en dokumenterer at en langvarig innsats i forbedring av produksjons­prosessen, nå gjenspeiles i form av redusert CO2 utslipp pr enhet Leca produsert.

EPD’en viser med dette at Leca ISO 10-20, vurdert mot sammenlignbare isolasjonsprodukter, er et svært godt valg også fra et miljøperspektiv!

EPD-arbeid i Weber fremover

Miljøsjef i Weber, Jan Olav Hjermann sier: - Vi jobber for tiden mye med å utarbeide EPD-dokumentasjon for flere produkter. Vi kommer til å sende ut informasjon om dette til våre kunder etter hvert som EPD dokumentasjonen blir ferdig. Han oppfordrer alle som ønsker ytterligere informasjon eller mer detaljert beskrivelse om å ta kontakt.

Effektiv utlegging

I tillegg til selve produktegenskapene, er logistikk og hurtig utlegging blant det som har gjort produktet populært. Leca Iso 10-20 kan blåses direkte på plass i konstruksjonen fra blåsebiler med inntil 90 m3 volum. Kulene kan også tippes på plass og flyttes maskinelt med doser/gravemaskin.

Emner

Kategorier

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813