Gå videre til innhold
Leca Veggelementer. En rask og effektiv løsning for røffe bygg

Nyhet -

Leca Veggelementer. En rask og effektiv løsning for røffe bygg

Leca Veggelementer er et nytt produkt fra Weber og er giganten i Leca-sortimentet. For ikke-bærende vegger til industrihaller og lagerbygg er Leca veggelementer optimale og gir en rask og rasjonell løsning.
Leca Veggelementer er perfekte for litt røffe omgivelser, og benyttes der det er ønskelig med robuste vegger med lite vedlikehold. Fordelene er mange; for eksempel en enkel og hurtig montasje, god lydisolasjon, god lydabsorbsjon ved ubehandlet overflate og stor varmemagasinerende evne.
I tillegg har elementene alle de øvrige gode materialegenskapene til Leca-produktene. De er brann- og fuktsikre, er solide og står for en støyt. I juni måned leverte vi 3500 kvadratmeter veggelement til vårt første prosjekt på Avløs stasjon i Bærum. Det er et stort prosjekt der veggelementene utgjør en viktig del av ytterveggene og vil bli synlige på innsiden av bygget.

Bruksområder
Elementene brukes sammen med et primært bæresystem til ikke-bærende yttervegger, brannseksjoneringsvegger og innervegger i lagerbygg, haller, garasjeanlegg og liknende røffe bygg. Overflaten til Leca Veggelementer kan stå ubehandlet, males, slemmes, pusses eller kles med plater, avhengig av utforming og funksjonskrav.

Yttervegg
For å bruke Leca Veggelementer til yttervegger, må konstruksjonen tilleggsisoleres for å oppnå godkjent U-verdi i henhold til TEK10. Avhengig av om det skal vare en kald eller varm konstruksjon, varierer U-verdikravene og også tykkelsen på isolasjonen. Isolasjonen skal i størst mulig grad plasseres utvendig, da det medfører at nullpunktet flyttes ut av konstruksjonen. Dette reduserer faren for kondensproblemer og gir også en kontinuerlig isolasjon uten kuldebroer. Dermed kan Leca veggelementer magasinere varmen som skapes i lokalet. For å ivareta krav til luftlekkasje må veggen slemmes eller pusses.
Leca Veggelement gir mulighet for de fleste fasadeløsninger, noen eksempler er teglforblending, platekledning og puss på luftet kledning. En bra og velegnet løsning i store deler av Norge er Weber Serpomin som er puss på mineralull. Valg av fasadeløsning må vurderes etter lokale klimaforhold.

Brannseksjoneringsvegg/ innervegg
Leca Veggelement er et ubrennbart materiale og har i utgangpunkt brannmotstand på EI 240, men kan benyttes som komponent i brannskillende konstruksjon med krav til brannmotstand opp til REI 240M. For å tilfredsstille kravene må elementene poretettes (slemmes eller pusses) på minst én side. I konstruksjoner hvor det benyttes stålsøyler som bæresystem, må disse brannisoleres eller brann-males etter kravene for å oppnå ønsket brannmotstand.


Montering/prosjektering
Ved montering løftes Leca Veggelementer på plass mellom søyler av stål eller betong. Den mest rasjonelle metoden er montering mellom stålsøyler med H-profil, der elementene stables oppå hverandre i steget på søylene. Det er også mulig å forankre elementene med bolter til bakenforliggende søyler av stål eller betong. Ved vindus- og døråpninger monteres elementene med fordel i U-profiler.
Fugene mellom elementene utføres fortrinnsvis med Weber Murmørtel M5 med fulle fuger. Mørtelen er pumpbar og gir en rask og effektiv fremdrift. Ved elementer med utsparing i toppen brukes Conlit brannisolasjonsremse med mål 50x40 mm.
For å stabilisere konstruksjonen skal det alltid fuges mellom element og stålsøyler av H-profil. Dette kan utføres med både ensidig og tosidig fuging, når det er mulig å plassere elementene mot inn-/ utvendig flens eller sentrisk i søylen. Elementene bør kiles fast fortløpende mens de monteres for å sikre stabilitet, og for å få riktig avstand mellom søyle og elementer om de plasseres sentrisk.
Som fundament for Leca Veggelement anbefales det et støpt betongfundament. Det kan også benyttes stålbjelker eller murverk som opplegg. For alle opplegg skal elementene ha full oppleggsbredde, og det skal alltid fuges mellom opplegg og element med anbefalte metoder.
Leca Veggelementer produseres i liggende former og transporteres på samme måte. Transport skjer vanligvis med semitrailer, men bil med kran og tilhenger kan brukes ved behov. Ved lossing av bilene anbefales bruk av to hydrauliske klyper på et løfteåk som muliggjør lossing og få snudd elementene på høykant i samme operasjon.  


Tekniske data
Elementtykkelse Lengde 
Egenvekt 
Lydisolasjon*, Rw 
Brannklasse
150 mm 1,98-5,98m 140 kg/m² 44 dB (R)EI240(M)
200 mm 1,98-7,18m200 kg/m² 46 dB  (R)EI240(M)
250 mm 1,98-7,48m 270 kg/m² 48 dB (R)EI240(M)

 *Verdi forutsetter puss på én side


Emner

Kategorier

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813

Relatert innhold