Gå videre til innhold
Hvitslemming av tunneler gir økt trafikksikkerhet og redusert ulykkesrisiko

Nyhet -

Hvitslemming av tunneler gir økt trafikksikkerhet og redusert ulykkesrisiko

Tekst og foto: GAUTE B. IVERSEN

Da Gudvangatunnelen skulle pusses opp etter brannen i fjor, var hvit spesialslemming fra Weber et viktig tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

Gudvangatunnelen er Norges nest lengste biltunnel. I august i fjor begynte en utenlandsk lastebil å brenne. Flere mennesker ble fanget inni tunnelen, men ingen ble alvorlig skadet.

– Etter brannen bestemte Statens vegvesen at de også skulle male tunnelen for å øke trafikksikkerheten. Arbeidet skulle gjøres samtidig med at tunnelen ble reparert etter brannen, forteller anleggsleder i Mesta, Per Arne Blindheim.

Hvitslemming av tunneler gir økt trafikksikkerhet og reduserer risikoen for ulykker. Malingen fører også til redusert energibruk til belysning.

– I løpet av fem dager i Gudvangatunnelen greide vi å slemme den nesten 12 kilometer lange tunnelen fra begge sider. Til sammen gikk det rundt 275 tonn slemmemørtel, forteller han.

Utviklet sammen

Mesta og Weber har i mange år samarbeidet om å utvikle både slemmemørtelen og metoden som brukes i tunnelene. Vanligvis slemmes veggene 3,5 meter opp på veggen.

– Dette er en ekstra finkornet slemmemørtel med hvit dolomitt og tilsetningsstoffer for å gjøre den ekstra hvit. Utfordringen er å finne en mørtel som tåler mye vask, forteller salgsingeniør Åge Eidsæther i Weber.

Mesta har utviklet egne maskiner for påføring av slemmingen. Med store lastebiler og sprøyting greier et arbeidslag å ferdigstille fem kilometer tunnel per skift.

– Vi dekker til installasjoner i tunnelen før veggen vaskes. Deretter sprøytes slemmemørtelen på veggen, før en spylebil spyler vekk overskudd. Bakerst i laget kommer en feiebil som soper opp restene, forteller Blindheim.

Maskinell påføring

Sterkt trafikkerte tunneler blir ofte også vasket mellom hver gang de males. Derfor har det i utviklingsarbeidet vært lagt vekt på at slemmemørtelen skal tåle vask under høyt trykk.

– For oss er det viktig at mørtelen kan sprøytes maskinelt og tåler mye vask. Den skulle også være gjennomfarget og så hvit som mulig, ikke offwhite. I starten testet vi nærmere 30 forskjellige produkter, men har siden holdt oss til Weber. Det er et produkt vi stoler på og vi har et godt utviklingsamarbeid med Weber, sier Blindheim.

Eidsæther i Weber forteller at de i arbeidet med mørtelen har lagt vekt på at den skal være så lukket som mulig, men samtidig ikke så stengt at den flasser.

– Slemmingen må ikke være så tett at den ikke slipper gjennom fuktighet, men samtidig må den være så lukket at møkk ikke fester seg. Vi jobber kontinuerlig med resepten og tilsetningsstoffer som gjør det vanskeligere for skitten å feste seg og samtidig at tunnelen blir lettere å holde ren, forteller Åge Eidsæther i Weber.

Tunnelslemming

  • Brukes for å gjøre tunnelene lysere og mer trafikksikre.

  • Reduserer risikoen for ulykker og trøtte sjåfører.

  • Metode og utstyr er utviklet av Mesta.

  • Spesialmørtel som inneholder hvit dolomitt og stoffer for å gjøre den ekstra hvit.


Emner

Kategorier

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813