Gå videre til innhold
Rambøll

Bilde -

Rambøll

Rambøll har gjort flere undersøkelser på strekningen Ranheim-Værnes. Her fra området før Væretunnelen.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Rambøll
  • Opphavsrett: Leca
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 765 x 510, 214 KB
Last ned

Kategorier

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813

Relatert innhold