Gå videre til innhold
Grunnundersøkelser Rambøll

Bilde -

Grunnundersøkelser Rambøll

Rambøll har utført en rekke grunnundersøkelser med borerigg i forbindelse med detaljreguleringen av ny E6 mellom Trondheim og Værnes.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Rambøll
  • Opphavsrett: Rambøll
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 765 x 510, 131 KB
Last ned

Kategorier

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813

Relatert innhold