Gå videre til innhold
Grunnforhold mellom Ranheim og Vernes

Bilde -

Grunnforhold mellom Ranheim og Vernes

Grunnforholdene mellom Ranheim og Værnes varier fra faste moreneavsetninger og berg, til bløte masser bestående av leire og kvikkleire
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Nye Veier
  • Opphavsrett: Nye Veier
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 2395 x 1401, 1.7 MB
Last ned

Emner

Regions

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813

Relatert innhold