Gå videre til innhold
Bilde fra rapport NTU

Bilde -

Bilde fra rapport NTU

En rapport fra NTNU konkluderte med at omfattende fyllingsarbeider gjennom flere år til slutt førte til en kollaps av den skjøre kornstrukturen i leira ved Leistadkrysset. (Fra rapporten "Leistadraset 24 april 2002 ved E6 Øst Sør-Trøndelag")
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1154 x 640, 256 KB
Last ned

Kontakter

Laila Grüner

Laila Grüner

Pressekontakt Marked og Kommunikasjonsansvarlig +47 48187813

Relatert innhold